Bine aţi venit!

Profilul colegiului

Statutul juridic
Colegiul Pedagogic ,,Vasile Lupu” din Orhei este o instituţie de învăţămînt mediu de specialitate din Republica Moldova , aflată în subordinea Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova, ce funcţionează în baza Legii Învăţămîntului:
Fondator: Ministerul Învăţămîntului, Tineretului şi Sportului, ordinul nr.532 din 05.08.1998.
Date generale :
Denumirea: Colegiul Pedagogic ,,Vasile Lupu” din Orhei
Adresa: oraşul Orhei, str.Vasile Mahu, 162
Telefon/fax: 0235.2-46-54,
E-mail: colpedagog@rambler.ru
Standardul profesional de calificare:
Colegiul Pedagogic ,,Vasile Lupu”, instituţie de învăţămînt mediu de specialiate asigură formarea profesională la profilurile: pedagogie şi asistenţă socială, la următoarele spăecialităţi şi calificări:
Specialitatea: 1203 Pedagogia învăţămîntului primar,
calificarea: învăţător
Specialitatea 1202 Pedagogia preşcolară,
calificarea: educator în instituţiile preşcolare
Specialitatea 1205 Instruirea tehnologică,
calificarea: învăţător de educaţie tehnologică
Specialitatea 1271 Asistenţă socială,
calificarea : asistent social
Durata studiilor: 4 ani

Forma de organizare a învăţămîntului: cu frecvenţă la zi

_______________________________________________________________________________________________________

Administraţia:

Director

Sandul Valentina

Director adjunct pentru instruire

Burlacu Vlada

Director adjunct pentru munca educativă

Pînzari Liuba

 

Şef de secţie

Mihu Ion

Şef de practică pedagogică

Şova Violeta

COLEGIU.MD 2011 © COLEGIUL PEDAGOGIC "VASILE LUPU "DIN ORHEI